c l i n i c a l f o l i o s : t h u m b n a i l s
A D V E R T I S E M E N T

 

Video-Assisted Parathyroidectomy Images

Mark-Up


Description / Link to Frame


Full Size


 

Table position.
VID 1335, frame 1

parP4103

 

Neck extension.
VID 1335, frame 2

parP4104

 

Fetal monitor.
VID 1335, frame 3

parP4108

 

Incision marked.
VID 1335, frame 4

parP4109

 

Local anesthesia.
VID 1335, frame 5

parP4110

 

Baseline sample.
VID 1335, frame 6

parP4105

 

Incision.
VID 1335, frame 7

parP4111

 

Sub-Q.
VID 1335, frame 8

parP4112

 

Dissection sub-Q.
VID 1335, frame 9

parP4113

 

Midline straps.
VID 1335, frame 10

parP4114

 

Straps divided.
VID 1335, frame 11

parP4115

 

Sponge dissection.
VID 1335, frame 12

parP4116

 

Sponge removed.
VID 1335, frame 13

parP4117

 

Visceral fascia.
VID 1335, frame 14

parP4118

 

Thyroid.
VID 1335, frame 15

parP4119

 

5-mm scope.
VID 1335, frame 16

parP4120

 

Blunt dissection.
VID 1335, frame 17

parP4121

 

Right angle.
VID 1335, frame 18

parP4122

 

Fascia.
VID 1335, frame 19

parP4123

 

Suction applicator.
VID 1335, frame 20

parP4124

 

First view.
VID 1335, frame 21

parP4125

 

Unroofed.
VID 1335, frame 22

parP4126

 

Parathyroid.
VID 1335, frame 23

parP4127

 

Close-up.
VID 1335, frame 24

parP4128

 

Dissection.
VID 1335, frame 25

parP4129

 

Beneath gland.
VID 1335, frame 26

parP4130

 

Lower pole.
VID 1335, frame 27

parP4131

 

Linear structure.
VID 1335, frame 28

parP4132

 

Nerve separated.
VID 1335, frame 29

parP4133

 

Gland removed.
VID 1335, frame 30

parP4134

 

Specimen.
VID 1335, frame 31

parP4135

 

Nerve.
VID 1335, frame 32

parP4136

 

Nerve and artery.
VID 1335, frame 33

parP4139

 

Sample.
VID 1335, frame 34

parP4137

 

Low power.
VID 1335, frame 35

parP4106

 

High power.
VID 1335, frame 36

parP4107

 

Closure.
VID 1335, frame 37

parP4108

 

This page was last modified on 10/15/2007.
 

A D V E R T I S E M E N T