c l i n i c a l f o l i o s : t h u m b n a i l s
A D V E R T I S E M E N T

 

Laparoscopic Splenectomy for Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) Images

Mark-Up


Description / Link to Frame


Full Size


 

Ports for laparoscopic splenectomy.
VID 135, frame 1

splG4071

 

View of spleen.
VID 135, frame 2

splP4072

 

Adhesions.
VID 135, frame 3

splP4073

 

Splenocolic ligament.
VID 135, frame 4

splP4074

 

Short gastrics.
VID 135, frame 5

splP4075

 

Splenic hilum.
VID 135, frame 6

splP4076

 

Hilum.
VID 135, frame 7

splP4077

 

Splenic vessels.
VID 135, frame 8

splP4078

 

Splenic vessels about to be divided.
VID 135, frame 9

splP4079

 

Specimen.
VID 135, frame 10

splP4080

 

This page was last modified on 9/10/2000.
 

A D V E R T I S E M E N T