c l i n i c a l f o l i o s : t h u m b n a i l s
A D V E R T I S E M E N T

 

Feeding Jejunostomy (Unresectable Gastric Cancer) Images

Mark-Up


Description / Link to Frame


Full Size


 

Endoscopic view of marginal gastric cancer.
VID 707, frame 1

jejP4001

 

CT scan of gastric cancer.
VID 707, frame 2

jejT4002

 

CT scan of gastric cancer (highlighted).
VID 707, frame 2

jejL4002

 

Adhesions.
VID 707, frame 3

jejP4003

 

Gastrojejunostomy.
VID 707, frame 4

jejP4004

 

Local fixation.
VID 707, frame 5

jejP4005

 

CT of fixation.
VID 707, frame 6

jejT4006

 

Ligament of Treitz.
VID 707, frame 7

jejP4007

 

Purse string.
VID 707, frame 8

jejP4008

 

Tonsil clamps.
VID 707, frame 9

jejP4009

 

Clamps reversed.
VID 707, frame 10

jejP4010

 

Tube passed.
VID 707, frame 11

jejP4011

 

Serosa cauterized.
VID 707, frame 12

jejP4012

 

Mucosa opened.
VID 707, frame 13

jejP4013

 

Tube introduced.
VID 707, frame 14

jejP4014

 

Purse string tied.
VID 707, frame 15

jejP4015

 

Witzel sutures.
VID 707, frame 16

jejP4016

 

Sutures tied.
VID 707, frame 17

jejP4017

 

External flange.
VID 707, frame 18

jejP4018

 

Approximation of bowel to abdominal wall.
VID 707, frame 19

jejP4019

 

Tacked.
VID 707, frame 20

jejP4020

 

Tacking sutures tied.
VID 707, frame 21

jejP4021

 

Complete.
VID 707, frame 22

jejP4022

 

This page was last modified on 2/12/2002.
 

A D V E R T I S E M E N T