c l i n i c a l f o l i o s : t h u m b n a i l s
A D V E R T I S E M E N T

 

Seldinger Technique (Internal Jugular Vein) Images

Mark-Up


Description / Link to Frame


Full Size


 

Internal jugular vein.
VID 895, frame 1

nekG4006

 

Sternocleidomastoid.
VID 895, frame 1

nekG4007

 

Neck cross-section.
VID 895, frame 2

vasG4588

 

Locator needle.
VID 895, frame 3

vasP4589

 

Catheter.
VID 895, frame 4

vasP4590

 

Syringe.
VID 895, frame 5

vasP4591

 

Needle out.
VID 895, frame 6

vasP4592

 

IV tubing.
VID 895, frame 7

vasP4593

 

Wire.
VID 895, frame 8

vasP4594

 

Catheter out.
VID 895, frame 9

vasP4595

 

Skin knife.
VID 895, frame 10

vasP4596

 

Dilator.
VID 895, frame 11

vasP4597

 

Dilator.
VID 895, frame 12

vasP4598

 

Advancing.
VID 895, frame 13

vasP4599

 

Dilator/sheath assembly.
VID 895, frame 14

vasP4600

 

Wire and dilator out.
VID 895, frame 15

vasP4601

 

Suture.
VID 895, frame 16

vasP4602

 

Sheath/dilator in place.
VID 895, frame 17

vasP4603

 

Side port.
VID 895, frame 18

vasP4604

 

Swan-Ganz catheter.
VID 895, frame 19

vasP4605

 

Balloon.
VID 895, frame 20

vasP4606

 

Catheter contamination shield.
VID 895, frame 21

vasP4607

 

Shield on.
VID 895, frame 22

vasP4608

 

Swan advanced.
VID 895, frame 23

vasP4609

 

Monitor.
VID 895, frame 24

vasP4610

 

Sleeve connected.
VID 895, frame 25

vasP4611

 

Final position.
VID 895, frame 26

vasP4612

 

This page was last modified on 10/29/2002.
 

A D V E R T I S E M E N T